•  

Sądy powszechne

Termin zakończenia usług Inżyniera Kontraktu – komentarz do wyroku Sądu Najwyższego V CSK 277/15 z dnia 13 stycznia 2016 r.

r.pr. Agnieszka Suchecka Lider Zespołu Budownictwo Infrastrukturalne w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz Suchecka i Partnerzy Członek Zarządu SIDIR inż. Tomasz Latawiec

Sygnatura akt I CSK 124/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak

Sygnatura akt IV CSK 397/10

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Romana C. przeciwko Skarbowi Państwa - Nadleśnictwu K. w K.o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 marca 2011 r., skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 5 stycznia 2010 r., uchyla zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację (pkt 2) oraz orzeczenie o kosztach (pkt 3, 4), i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Sygnatura akt II CKN 913/97

Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w K. przeciwko Wiesławowi K., Mieczysławowi K., Franciszkowi K. - Spółce Cywilnej Przedsiębiorstwu Budowlanemu "B." w K. - pozwanemu głównemu i powodowi wzajemnemu o zapłatę, na skutek kasacji pozwanych - powodów wzajemnych od wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 27 czerwca 1997 r., sygn. akt I ACa 295/97, I uchyla zaskarżony wyrok w pkt I (pierwszym) ppkt. 1,3 i pkt II (drugim) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w K. do ponownego rozpoznania, pozostawiając temuż Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego; II oddala kasację w pozostałym zakresie.

Sygnatura akt I CKN 728/98

Wyrokiem z dnia 31 marca 1998 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie oddalił apelację powoda Macieja Z. od wyroku Sądu Rejonowego w Ciechanowie, którym Sąd ten, uchyliwszy nakaz zapłaty, oddalił powództwo skierowane przeciwko Gminie Miejskiej w M. o zapłatę 10.218,50 zł. Rozstrzygnięcie oparto na następujących podstawach.

Sygnatura akt II CR 494/84

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1985 r.

Sygnatura akt III CRN 202/72

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 1972 r.

Sygnatura akt III CSK 366/06

Tekst orzeczenia pochodzi z bazy orzeczeń Sądu Najwyższego dostępnej pod adresem http://www.sn.pl Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Sygnatura akt III CZP 41/09

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 29 września

Sygnatura akt I ACa 1147-00

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 marca 2001

Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców w Warszawie

ul. Trębacka 4 (pok. 404)
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]

Bank: ING Bank Śląski
Numer konta: 83 1050 1012 1000 0090 3084 6647

Wszelkie prawa zastrzeżone © SA SIDiR 2013 -2022
Projekt, wykonanie i stała opieka Virbit od Lero-Serwis