•  

Sądy powszechne

Sygnatura akt V ACa 88/09

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2009 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "M." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przeciwko I. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zobowiązanie do wykonania czynności i o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 20 listopada 2008 r., sygn. akt (...) oddala apelację i zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygnatura akt I ACa 222/05

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Romana B., Elżbiety B., Czesława B., przeciwko KB GAZ Spółce Akcyjnej w S., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 29 grudnia 2004 r., sygn. akt VIII GC 70/04, oddala apelację.

Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców w Warszawie

ul. Trębacka 4 (pok. 404)
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]

Bank: ING Bank Śląski
Numer konta: 83 1050 1012 1000 0090 3084 6647

Wszelkie prawa zastrzeżone © SA SIDiR 2013 -2022
Projekt, wykonanie i stała opieka Virbit od Lero-Serwis