•  

Publikacje

Ugoda w zamówieniach publicznych

Ugoda w zamówieniach publicznych

Gdynia, 3 czerwca 2009 r. OPINIA PRAWNA Zamawiający:Gmina Miasta Sopotu ol. Kościuszki 25/27 81-704 Sopot Przedmiot opinii: Ocena zarzutu, sformułowanego

Nowa Dyrektywa klasyczna

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 11.02.2014 przyjęte zostały nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych: (i) dyrektywa w sprawie zamówień publicznych (tzw. dyrektywa

O wynagrodzeniu ryczałtowym i obmiarowym w robotach budowlanych

Zbigniew J. Boczek niezależny Konsultant, Rozjemca i Wykładowca, Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego, V-ce przewodniczący Sądu Arbitrażowego SIDiR (FIDIC). Redaktor naczelny

O karach umownych i Warunkach Kontraktowych FIDIC

Sąd Najwyższy w wyroku z 27 września 2013 roku (sygn. akt I CSK 748/12) orzekł, iż niezasadne było naliczenie przez zamawiającego kary umownej z powodu braku zakończenia robót przez wykonawcę w czasie na ukończenie („cnu”), który to czas nie został przedłużony ze względu na niezłożenie przez wykonawcę powiadomienia o roszczeniu o przedłużenie cnu.

O interesie publicznym

Interes publiczny to nie to samo co interes Skarbu Państwa – tak zostało rozstrzygnięte wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z 29 maja 2012 roku (sygn. akt: IV Ca-527/11) w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od końca obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego, które GDDKiA wszczęła w październiku 2009 roku.

O klauzuli 20.1

Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 lipca 2011 r. – XXV Wydział Cywilny sygnatura akt XXV C 701/10 w części poświęcony jest terminowi na złożenie przez wykonawcę do inżyniera kontraktu powiadomienia o roszczeniu wykonawcy – przewidzianym w klauzuli 20.1 jako 28 dni.

Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców w Warszawie

ul. Trębacka 4 (pok. 404)
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]

Bank: ING Bank Śląski
Numer konta: 83 1050 1012 1000 0090 3084 6647

Wszelkie prawa zastrzeżone © SA SIDiR 2013 -2022
Projekt, wykonanie i stała opieka Virbit od Lero-Serwis