•  

Klauzula arbitrażowa

WZÓR KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ W SPORACH PODLEGAJĄCYCH ROZPOZNANIU PRZEZ ARBITRAŻOWY SĄD BUDOWLANY PRZY STOWARZYSZENIU INŻYNIERÓW DORADCÓW I RZECZOZNAWCÓW W WARSZAWIE

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców w Warszawie zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania.” 

Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców w Warszawie

ul. Trębacka 4 (pok. 404)
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]

Bank: ING Bank Śląski
Numer konta: 83 1050 1012 1000 0090 3084 6647

Wszelkie prawa zastrzeżone © SA SIDiR 2013 -2022
Projekt, wykonanie i stała opieka Virbit od Lero-Serwis