•  

Lista arbitrów

Bendykowski Jacek

Bendykowski Jacek

Tytuł zawodowy:
Radca prawny
Narodowość:
Polska
Miejsce zamieszkania:
Gdańsk
Języki obce:
Angielski
Bochiński Andrzej

Bochiński Andrzej

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
rosyjski, niemiecki
Dziedziny specjalizacji:
budownictwo przemysłowe, obiekty zabytkowe, obiekty związane z ochroną środowiska, zarządzanie , negocjowanie kontraktów/ umów
Boczek Zbigniew J.

Boczek Zbigniew J.

Tytuł zawodowy:
inżynier, ekonomista
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Szczecin
Języki obce:
rosyjski, niemiecki
Dziedziny specjalizacji:
zamówienia publiczne, wykonawstwo robót budowlanych, zarządzanie projektami,ekonomia
Bogucka Elżbieta

Bogucka Elżbieta

Tytuł zawodowy:
adwokat
Stopień naukowy:
LL.M.
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
arbitraż budowlany, spory korporacyjne, spory odszkodowawcze
Czeszejko – Sochacki Krzysztof

Czeszejko – Sochacki Krzysztof

Tytuł zawodowy:
adwokat
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
finanse, nieruchomości, nowe technologie, IT, prawo: administracyjne, antymonopolowe, bankowe, budowlane, cywilne, energetyczne, surowcowe, europejskie, gospodarcze, prawo handlowe międzynarodowe i krajowe, karne-gospodarcze, konkurencji, ochrony środowiska, podatkowe, pracy, reklamy, mediów, sportowe, spółek, telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, własności intelektualnej, umowy dystrybucyjne, franchising, projekty infrastrukturalne inwestycyjne
Dubno Ryszard

Dubno Ryszard

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
inżynieria lądowa, drogi, mosty, lotniska
Fistek Mariusz

Fistek Mariusz

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Stopień naukowy:
LL.M.
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo własności intelektualnej, arbitraż, nowe technologie, prawo budowlane (w tym kontrakty FIDIC)
Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
Umowy handlowe w ogólności. Prawo spółek. Fuzje i przejęcia (M&A)
Grabiec Mieczysław

Grabiec Mieczysław

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
zarządzanie kontraktami wg. FIDIC, szkolenia, rozjemstwo w sporach
Hajda Adam

Hajda Adam

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Bytom
Dziedziny specjalizacji:
elektroenergetyka, transport kolejowy, budownictwo wodno-ściekowe, warunki,kontraktów/umów
Heyda Tadeusz

Heyda Tadeusz

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Gdańsk
Dziedziny specjalizacji:
budownictwo wodne, energetyka jądrowa

Hilla Joachim

Tytuł zawodowy:
radca prawny, Rechtsanwalt
Obywatelstwo:
polskie, niemieckie
Miejsce zamieszkania:
Stockstadt
Języki obce:
niemiecki, rosyjski, angielski
Dziedziny specjalizacji:
prawo cywilne, prawo handlowe, prawo spółek, prawo budowlane
Jozenas Zbysław Marek

Jozenas Zbysław Marek

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
FIDIC Ekspert, MedArb, biegły sądowy, EUR ING, zarządzanie kontraktami wg FIDIC, Poświadczenie Bezpieczeństwa „NATO-tajne”
Jurcewicz Witold

Jurcewicz Witold

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Stopień naukowy:
doktor nauk prawnych
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Blizne Jasińskiego
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
prawo cywilne, prawo handlowe
Kaczmarek Stanisław

Kaczmarek Stanisław

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Języki obce:
rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
Budownictwo lądowe – zarządzanie kontraktami FIDIC, zarządzanie ryzykiem, roszczenia, negocjacje, rozjemstwo, usługi konsultingowe.
Kąkolecki Andrzej

Kąkolecki Andrzej

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Narodowość:
polska
Języki obce:
angielski, francuski, niemiecki
Dziedziny specjalizacji:
prawo międzynarodowe, arbitraż krajowy i zagraniczny, prawo cywilne, gospodarcze i handlowe, prawo budowlane, kontrakty FIDIC
Kępiński Jakub

Kępiński Jakub

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Stopień naukowy:
doktor nauk prawnych, LLM (Międzynarodowe prawo handlowe, w tym arbitraż)
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Poznań
Języki obce:
angielski, niemiecki
Dziedziny specjalizacji:
prawo cywilne (w tym prawo rzeczowe oraz prawo zobowiązań), prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo nieuczciwej konkurencji, prawo konkurencji
Kiernożycki Włodzimierz

Kiernożycki Włodzimierz

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
administracja publiczna, przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych, konsulting inżynierski, zarządzanie budową, oraz nadzór inwestorski zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC oraz prawem budowlanym, członek komisji rozjemczych, arbiter, doświadczenie w zakresie międzynarodowych procedur zamówień publicznych, udział w opracowywaniu dokumentów przetargowych dla zamówień publicznych, prowadzenie szkoleń
Kos Rafał

Kos Rafał

Tytuł zawodowy:
adwokat
Stopień naukowy:
LL.M.
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Kraków
Języki obce:
angielski, niemiecki, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo budowlane, prawo upadłościowe, prawo spółek
Kowalczyk Krzysztof

Kowalczyk Krzysztof

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
rozwiązywanie sporów, prawo konkurencji, inwestycje infrastrukturalne, kontrakty FIDIC
Krzywosz Przemysław

Krzywosz Przemysław

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
M&A, prawo budowlane, prawo spółek
Kujawa Jacek

Kujawa Jacek

Tytuł zawodowy:
adwokat
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
prawo budowlane, prawo kontraktów, arbitraż krajowy i zagraniczny
Kujawa Marek

Kujawa Marek

Tytuł zawodowy:
adwokat
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański
Dziedziny specjalizacji:
prawo spółek handlowych, prawo nieruchomości, prawo budowlane, prawo kontraktów
Kwaśnik Andrzej

Kwaśnik Andrzej

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
niemiecki, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
prawo budowlane, roboty budowlane, nieruchomości
Latawiec Tomasz

Latawiec Tomasz

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
zamówienia publiczne, warunki kontraktowe FIDIC, partnerstwo publiczno - prywatne

Lizer-Klatka Agnieszka

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Stopień naukowy:
doktór nauk prawnych
Miejsce zamieszkania:
Katowice
Języki obce:
angielski, francuski
Dziedziny specjalizacji:
arbitraż w sprawach krajowych i międzynarodowych, spory budowlane, nieuczciwa konkurencja, zobowiązania z umów

Machnikowski Piotr

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Stopień naukowy:
profesor doktor habilitowany nauk prawnych
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Wrocław
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
prawo umów, odpowiedzialność odszkodowawcza
Maj Sławomir

Maj Sławomir

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
francuski, angielski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi, kierowanie robotami na terenie zakładów górniczych, procedury FIDIC
Michałowski Andrzej

Michałowski Andrzej

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, francuski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
zarządzanie kontraktami infrastrukturalnymi, zarządzanie ryzykiem kontraktowym, roszczenia, negocjacje, rozjemstwo, arbitraż

Morek Rafał

Tytuł zawodowy:
adwokat
Stopień naukowy:
doktor nauk prawnych
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
prawo gospodarcze, projekty infrastrukturalne, roboty budowlane, postępowania sporne
Nowaczyk Piotr

Nowaczyk Piotr

Tytuł zawodowy:
adwokat
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski
Dziedziny specjalizacji:
kontrakty FIDIC, licencje, roboty budowlane, ropa naftowa i gaz, bankowość, dystrybucja, energia, inwestycje zagraniczne, joint venture, arbitraż sportowy, sprzedaż transgraniczna, transakcje M&A (fuzje i przejęcia), transfer technologii, umowy handlowe, własność intelektualna
Piliszek Jacek

Piliszek Jacek

Tytuł zawodowy:
inżynier
Stopień naukowy:
doktor nauk technicznych
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, szwedzki, francuski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
proces inwestycyjno – budowlany, zarządzanie inwestycjami budowlanymi, zamówienia publiczne, WK FIDIC, szkolenia z zakresu WK FIDIC

Planavova-Latanowicz Jana

Tytuł zawodowy:
adwokat
Stopień naukowy:
doktor prawa
Narodowość:
republika czeska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, czeski
Dziedziny specjalizacji:
prawo budowlane, zamówienia publiczne, regulacje FIDIC, zarządzanie projektami, sprawy sądowe, arbitraż

Preiss Andrzej

Tytuł zawodowy:
adwokat
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Szczecin
Języki obce:
angielski, rosyjski, niemiecki
Dziedziny specjalizacji:
prawo gospodarcze, prawo budowlane, kontrakty FIDIC oraz inwestycje współfinansowane z UE
Rdułtowski Marek

Rdułtowski Marek

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, francuski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
inżynier budowlany, budownictwo wodne, projektowanie i nadzór obiektów budowlanych, stosowanie procedur FIDIC i Banku Światowego, przygotowanie dokumentów przetargowych, prowadzenie przetargów, rozjemstwo
Rogowicz – Angierman Małgorzata

Rogowicz – Angierman Małgorzata

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
prawo budowlane, umowy cywilne, umowy o roboty budowlane w tym warunki,kontraktowe FIDIC, prawo gospodarcze,Arbitraż handlowy i inwestycyjny
Skoczyński Tomasz

Skoczyński Tomasz

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Poznań
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno - prywatne, obsługa kontraktów budowlanych, reprezentacja w sporach sądowych, w tym sporach rozstrzyganych przez sądy arbitrażowe, prawo upadłościowe i naprawcze
Skrzypczak Piotr

Skrzypczak Piotr

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Poznań
Języki obce:
angielski, niemiecki
Dziedziny specjalizacji:
zamówienia publiczne, kontrakty FIDIC, prawo budowlane, zarządzanie projektami, mediacja, partnerstwo publiczno-prywatne, spory sądowe i arbitrażowe
Snakowska-Estorninho Edyta

Snakowska-Estorninho Edyta

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, portugalski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, (kontrakty FIDIC), prawo administracyjne, publiczne - gospodarcze (w tym: prawo budowlane, zagospodarowania przestrzennego, gospodarka odpadami, ochrona środowiska, prawo konkurencji), ADR, polubowne rozwiązywanie sporów w ramach komisji rozjemczych, przed KIG w Warszawie. - szerokie spektrum regulacji prawnych odnoszących się do inwestycji infrastrukturalnych.
Stopa Ryszard

Stopa Ryszard

Tytuł zawodowy:
adwokat, radca prawny
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Gdynia
Języki obce:
niemiecki, rosyjski
Suchecka Agnieszka

Suchecka Agnieszka

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Poznań
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
prawo budowlane, zamówienia publiczne, regulacje FIDIC, zarządzanie projektami, procesy sądowe, arbitraż

Szurski Janusz

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Narodowość:
polska
Obywatelstwo:
Warszawa
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
Prawo cywilne, prawo nieruchomości, prawo handlowe, specjalizacja z zakresu dysponowania funduszami unijnymi na rzecz Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności w zakresie procesów sądowych. Doświadczenie arbitrażowe.
Tomaszewski Maciej

Tomaszewski Maciej

Stopień naukowy:
doktor nauk prawnych
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, francuski, niemiecki (biernie), rosyjski (biernie)
Dziedziny specjalizacji:
międzynarodowe prawo prywatne i handlowe, kontrakty handlowe (w tym budowlane)
Walczykowski Jacek

Walczykowski Jacek

Tytuł zawodowy:
radca prawny
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Piaseczno
Języki obce:
angielski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
prawo inwestycyjne, budowlane, administracyjne, cywilne
Wardyński Tomasz

Wardyński Tomasz

Tytuł zawodowy:
adwokat
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, francuski, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
prawo konkurencji, postępowania sądowe i arbitrażowe
Woźnicki Krzysztof

Woźnicki Krzysztof

Tytuł zawodowy:
inżynier
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski, hiszpański, rosyjski
Dziedziny specjalizacji:
zarządzanie procesem inwestycyjnym, usługi konsultingowe, rozjemstwa w sporach, arbitraż, wykłady
Zambrzycki Jan

Zambrzycki Jan

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polska
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
inżynieria sanitarna, realizacja inwestycji budowlanych, ochrona środowiska
Zejer Paweł

Zejer Paweł

Tytuł zawodowy:
inżynier
Narodowość:
polish
Miejsce zamieszkania:
Warsaw
Języki obce:
angielski
Dziedziny specjalizacji:
zarządzanie kontraktami, zarządzanie projektami

Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie

ul. Trębacka 4 (pok. 404)
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]

Wszelkie prawa zastrzeżone © SA SIDiR 2013 -2019
Projekt, wykonanie i stała opieka Virbit od Lero-Serwis