Korzyści z poddania sporu pod rozstrzygnięcie Arbitrażowemu Sądu Budowlanemu przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców

1. Generalnie do zalet arbitrażu należą: sprawność i szybkość postępowania, poufność, fundamentalna w arbitrażu zasada autonomii woli stron. Rzeczowy i mniej sformalizowany sposób prowadzenia postępowań arbitrażowych, ich konstruktywna i partnerska atmosfera redukują napięcia i konflikty między stronami oraz sprzyjają ewentualnym rozwiązaniom ugodowym. Nieprzypadkowo arbitraż określany jest jako „postępowanie przy kawie”, bez wstawania pełnomocników stron przy przedstawianiu stanowisk i bez ubierania się w togi.

2. Dlaczego warto wybrać Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców zwłaszcza dla rozstrzygania skomplikowanych spraw budowlanych?

Profesjonalizm i wszechstronność kwalifikacji arbitrów – inżynierów i prawników – wpisanych na Listę Arbitrów Sądu. Arbiter przewodniczący oraz arbiter jedyny są wybierani z Listy. Strony mogą wybrać tzw. arbitrów bocznych także spoza Listy, co może jednak być decyzją bardziej ryzykowną.

Na Liście Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy SIDiR znajdują się osoby ze świata nauki i praktyki, z dużym doświadczeniem arbitrażowym, o wysokich kwalifikacjach, ze znajomością szeregu języków obcych. Z Warszawy, Bytomia, Gdańska, Gdyni, Poznania, Szczecina, Wrocławia, Krakowa, Katowic Lista zostanie zapewne w przyszłości jeszcze rozszerzona.

Co więcej, na Liście Arbitrów znajdują się wybitni eksperci, inżynierowie i prawnicy wyspecjalizowani w sprawach budowlanych i zamówień publicznych, w tym w tematyce FIDIC. Sprzyja to tworzeniu „mieszanych” zespołów orzekających, będącym z reguły najlepszym wyborem w sporach budowlanych. Prawnicy są nieodzowni zwłaszcza w kwestiach jurydycznych i proceduralnych. Udział Inżynierów zapewnia także trafność analiz i ocen kwestii technicznych oraz pozwala zazwyczaj uniknąć kosztownych i przedłużających postępowanie opinii biegłych. Zgodnie z jedną z istotnych zasad dobrego arbitrażu – należy zasięgać opinii biegłych tylko w sytuacjach, kiedy są rzeczywiście niezbędne dla wyjaśnienia i prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

Kompetencja i wykonywanie regulaminowych funkcji przez organy Sądu sprzyjają sprawności postępowań i zapewniają zaplecze techniczne.

Rozprawy prowadzone są w stylu proaktywnego, partnerskiego a jednocześnie sprawnie zarządzanego arbitrażu. Z zapewnieniem stronom pełnej możliwości przedstawienia ich twierdzeń mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dowodów na ich poparcie.

Postępowanie przed Arbitrażowym Sądem Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców jest stosunkowo tanie. Opłaty rejestracyjna i arbitrażowa przewidziane w Taryfie Opłat są w umiarkowanej wysokości. Koszty postępowania obniża jego szybkość i efektywność, jak również wspomniana wyżej profesjonalna komplementarność arbitrów w zespołach orzekających.