Imponujący wyrok KIO w zakresie przestrzegania zasady rzetelnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i umowy


Izba uwzględniając odwołanie uwzględniła wszystkie zarzuty skierowane do opisu przedmiotu zamówienia i znaczącą część podniesionych do treści umowy, podkreśliła że zamawiający nie…

Więcej informacji

Sygnatura akt UZP/ZO/0-1101/06


Wyrok Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 2006 r. UZP/ZO/0-1101/06 Skoro cena ma charakter ryczałtowy, obojętne jest, w jaki sposób wykonawcy…

Więcej informacji

Sygnatura akt KIO/UZP 1457/10; KIO/UZP 1458/10


Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2010 r. KIO/UZP 1457/10; KIO/UZP 1458/10 Wynagrodzenie ryczałtowe jest wynagrodzeniem za…

Więcej informacji

Sygnatura akt KIO/UZP 1403/08


Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 grudnia 2008 r. KIO/UZP 1403/08 1. W przypadku ustalenia wynagrodzenia wykonawcy umowy o roboty…

Więcej informacji

Sygnatura akt KIO/UZP 1131/08


Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 7 listopada 2008 r. KIO/UZP 1174/08 Kosztorys ofertowy nie ma wpływu jedynie na cenę w sytuacji,…

Więcej informacji

Sygnatura akt KIO/UZP 1131/08


Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 27 października 2008 r. KIO/UZP 1131/08 W przypadku ceny ryczałtowej zamawiający nie dokonuje…

Więcej informacji

Sygnatura akt KIO/UZP 971/08


Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25 września 2008 r. KIO/UZP 971/08 1. Jeśli kosztorys ofertowy miał charakter tylko informacyjny,…

Więcej informacji

Sygnatura akt KIO 689/11


Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 14 kwietnia 2011 r. KIO 689/11 1. Dla wystąpienia podstaw do dokonania przez Zamawiającego…

Więcej informacji

Sygnatura akt KIO/UZP 65/07


Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z…

Więcej informacji

Sygnatura akt KIO/UZP 184/10


Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z…

Więcej informacji