•  

Krajowa Izba Odwoławcza

Teksy orzeczeń pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej pod adresem http://www.uzp.gov.pl.

Imponujący wyrok KIO w zakresie przestrzegania zasady rzetelnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i umowy

DZIAŁ: Publikacje
Izba uwzględniając odwołanie uwzględniła wszystkie zarzuty skierowane do opisu przedmiotu zamówienia i znaczącą część podniesionych do treści umowy, podkreśliła że zamawiający

Sygnatura akt UZP/ZO/0-1101/06

Zespół Arbitrów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.04.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa "R." Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa R., D., ul. T. od oddalenia przez zamawiającego Powiat Gliwicki, działający przez pełnomocnika - Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17 protestu z dnia 30 marca 2006 r.

Sygnatura akt KIO/UZP 1457/10; KIO/UZP 1458/10

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2010 r. w Warszawie odwołań skierowanych zarządzeniem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lipca 2010 r. do łącznego rozpoznania wniesionych przez: A. wykonawcę E. S.A., W., ul. P. (sygn. akt: KIO/1457/10), adres do korespondencji: E. S.A. Oddział R., ul. F., R.; B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M. S.A. K., W. (sygn. akt: KIO/1458/10); w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 35-301 R.

Sygnatura akt KIO/UZP 1403/08

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2008 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez PPUH "H." inż. Jan O., O., ul. W. od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gminę Krapkowice, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 protestu z dnia 12 listopada 2008 r. przy udziale Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych "S." Sp. z o.o., R., ul. L. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka

Sygnatura akt KIO/UZP 1131/08

Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2008 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane "J." Jacek G., "O." sp. z o.o., z siedzibą w P. od rozstrzygnięcia przez zamawiającego - Powiat Żniński, 88-400 Żnin, ul. Potockiego 1, protestu z dnia 30 września 2008 r., przy udziale wykonawcy - Firma "K." Józef K. z siedzibą w K., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka:

Sygnatura akt KIO/UZP 1131/08

Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2008 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Andrzeja G., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "G." A. G. z siedzibą w K., od rozstrzygnięcia przez zamawiającego - Gminę Andrespol, 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126, protestu z dnia 19 września 2008 r.,

Sygnatura akt KIO/UZP 971/08

Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2008 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Drogowe "T." J. Ż., A. S., K. B. sp.j. z siedzibą w K. od rozstrzygnięcia przez zamawiającego - Gminę Dobrzeń Wielki, 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, protestu z dnia 22 sierpnia 2008 r.,

Sygnatura akt KIO 689/11

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez S. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w P., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie - w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych dla budowy skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów obejmujących wiadukt drogowy w km 112,611; wiadukt drogowy w km 113,538; wiadukt drogowy w km 119,894; wiadukt drogowy w km 122,431 - przetarg 2E -realizowane w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 65/CE na odcinku Warszawa-Gdynia - obszar LCS Ciechanów"

Sygnatura akt KIO/UZP 65/07

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Sygnatura akt KIO/UZP 184/10

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców w Warszawie

ul. Trębacka 4 (pok. 404)
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]

Bank: ING Bank Śląski
Numer konta: 83 1050 1012 1000 0090 3084 6647

Wszelkie prawa zastrzeżone © SA SIDiR 2013 -2022
Projekt, wykonanie i stała opieka Virbit od Lero-Serwis