Aktualności


ZOBACZ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

STOWARZYSZENIE
INŻYNIERÓW DORADCÓW
I RZECZOZNAWCÓW

PRZY STOWARZYSZENIU
INŻYNIERÓW DORADCÓW
I RZECZOZNAWCÓW

PRZY STOWARZYSZENIU
INŻYNIERÓW DORADCÓW
I RZECZOZNAWCÓW

Informacje ogólne


Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców

Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie został utworzony w 2005 r. Jest instytucją wyspecjalizowaną zwłaszcza w rozstrzyganiu sporów budowlanych i dotyczących zamówień publicznych. Zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym i sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Organami Sądu są: Prezydium Sądu, Prezes Sądu oraz Sekretarz, powołani przez Zarząd SIDiR, starannie dobrani do jak najlepszego wykonywania swoich funkcji.

Podstawą postępowania jest zapis na Sąd (umowa o arbitraż). Modelowa klauzula arbitrażowa ma następujące brzmienie:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.”

Spór może zostać poddany orzecznictwu Sądu także po powstaniu sporu.

Aktualna wersja Regulaminu Sądu z lutego 2015 r. zawiera postanowienia służące efektywnemu i sprawiedliwemu postępowaniu i rozstrzyganiu.