Termin zakończenia usług Inżyniera Kontraktu – komentarz do wyroku Sądu Najwyższego V CSK 277/15 z dnia 13 stycznia 2016 r.


r.pr. Agnieszka Suchecka Lider Zespołu Budownictwo Infrastrukturalne w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz Suchecka i Partnerzy Członek Zarządu SIDIR inż. Tomasz Latawiec…

Więcej informacji

Sygnatura akt I CSK 124/13


WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Zbigniew Kwaśniewski…

Więcej informacji

Sygnatura akt IV CSK 397/10


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2011 r. IV CSK 397/10 Wynagrodzenie ryczałtowe jest jedną z dopuszczalnych przez prawo form umownego określenia wynagrodzenia za wykonanie…

Więcej informacji

Sygnatura akt II CKN 913/97


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1998 r. II CKN 913/97 1. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej…

Więcej informacji

Sygnatura akt I CKN 728/98


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2000 r. I CKN 728/98 Art. 647 k.c. formułuje definicję umowy o roboty budowlane, a art. 649 k.c. stanowi, iż w razie wątpliwości poczytuje…

Więcej informacji

Sygnatura akt II CR 494/84


Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1985 r. II CR 494/84 Jeżeli wolą…

Więcej informacji

Sygnatura akt III CRN 202/72


Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 1972 r. III CRN 202/72 Jeżeli…

Więcej informacji

Sygnatura akt III CSK 366/06


Tekst orzeczenia pochodzi z bazy orzeczeń Sądu Najwyższego dostępnej pod adresem http://www.sn.pl Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r. III CSK 366/06 1. W umowie o…

Więcej informacji

Sygnatura akt III CZP 41/09


Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 29 września 2009 r. III CZP 41/09…

Więcej informacji

Sygnatura akt I ACa 1147-00


Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 marca 2001 r. I ACa 1147/00 1.…

Więcej informacji