Do opłat obliczonych dolicza się obowiązujący podatek VAT. Szczegóły sposobu obliczania kosztów znajdziesz w taryfie opłat.