•  

Klauzula arbitrażowa

WZÓR KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ W SPORACH PODLEGAJĄCYCH ROZPOZNANIU PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY PRZY STOWARZYSZENIU INŻYNIERÓW DORADCÓW I RZECZOZNAWCÓW W WARSZAWIE

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania.” 

Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie

ul. Trębacka 4 (pok. 404)
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]

Wszelkie prawa zastrzeżone © SA SIDiR 2013 -2021
Projekt, wykonanie i stała opieka Virbit od Lero-Serwis