konferenca

ZAPROSZENIE

Konferencja „Zamówienia publiczne i inwestycje budowlane w prawie i orzecznictwie” organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, to połączanie wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu prelegentów. To co szczególnie istotne, to Sąd Arbitrażowy przy SIDiR jest sądem ukierunkowanym na rozstrzyganie sporów budowlanych. Lista Arbitrów tego sądu to zarówno wybitni prawnicy i wybitni inżynierowie. Połączanie profesjonalizmu prawników i inżynierów jest gwarantem rozstrzygania sporów budowlanych nie tylko z poszanowaniem prawa, ale również w zgodności z profesjonalizmem zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Spory pomiędzy wykonawcami i inwestorami, w tym inwestorami publicznymi, istniały zawsze, ale wiele z nich można by uniknąć wykorzystując orzecznictwo i doktrynę. W gospodarce kapitalistycznej często jednak jesteśmy skazani na brak czasu w zgłębianiu wiedzy. Jednocześnie powinniśmy być świadomi, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Często spotykam się z przekonaniem wykonawców i inwestorów o słuszności prezentowanych racji, chociaż jest to często przekonanie błędne, którego nie podzieli sąd powszechny czy arbitrażowy, bo wskazuje na to utrwalona linia orzecznicza.

Program Konferencji został tak pomyślany, by w sposób przystępny przekazać wiedzę niezbędną do prowadzenia inwestycji w sposób przemyślany, co znacznie powinno ograniczyć spory sądowe i to co najważniejsze osiągnąć cele jakie postawił sobie inwestor. Zbędny rygoryzm postanowień umownych nie przekłada się najczęściej na dyscyplinowanie wykonawcy, a jedynie w prostej linii prowadzi właśnie do sporów. To najbardziej charakterystyczne tematy które zostaną omówione podczas Konferencji.

Odsyłamy Państwa do tematyki poszczególnych wystąpień prelegentów, a nabierzecie przekonania, że warto wziąć udział w Konferencji, gdzie oprócz wystąpień prelegentów przewidzieliśmy czas na pytania uczestników. Niewątpliwie wieczorne spotkanie połączone z kolacją umożliwi nawiązanie interesujących kontaktów zawodowych i będzie również miejscem wymiany poglądów.

Materiały do pobrania


Zaproszenie i formularz rejestracji

dzp