konferenca

Program konferencji

27 listopad 2014

9.30 – 10.00 Powitalna kawa
10.00 – 10.30 Wystąpienia Gości – Paweł Szaciłło Dyrektor CUPT
10.30 – 11.10 Rozstrzyganie sporów przez Sąd Arbitrażowy w świetle obowiązującego prawa – Rafał Morek, Adwokat, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
11.10 – 11.50 „Rozstrzyganie sporów z umów o roboty budowlane zawartych w zamówieniach publicznych” – Tomasz Skoczyński, Radca Prawny, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
11.50 – 12.20 Przerwa kawowa
12.20 – 13.00 „Warunki Kontraktowe FIDIC w inwestycjach budowlanych realizowanych w polskich placówkach dyplomatycznych” – Mieczysław Grabiec, Rozjemca, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
13.00 – 13.40 Prawnie dopuszczalne zmiany umowy zawartej o realizację zamówienia publicznego (granice dopuszczalnego kompromisu z punktu widzenia zamawiającego publicznego) – Tomasz Darowski, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
13.40 – 14.20 „Korekty finansowe za naruszenie procedur udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków POIiŚ – Piotr Lipiec, Dyrektor Departamentu Kontroli Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)
14.20 – 15.20 Obiad
15.20 – 16.00 Zabezpieczenie roszczeń na wniosek stron umowy o roboty budowlane – Paweł Lewandowski, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
16.00 – 16.40 Gwarancja zapłaty dla wykonawcy w świetle uregulowań prawnych i orzecznictwa – Maciej Jamka, Adwokat, Kancelaria K&L Gates Jamka sp. k.
19:00 Uroczysta kolacja

28 listopad 2014

9.30 – 10.10 Odbiór robót jako podstawa zgłoszenia obiektu do użytkowania – Paweł Zejer, Arbiter, Rozjemca, Członek Zarządu SIDiR, Członek Zarządu EFCA
10.10 – 10.50 Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniu publicznym (uregulowania i aspekty prawne) – Andrzej Preiss, Adwokat, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
10.50 – 11.30 Kary umowne w zamówieniach publicznych – element dyscyplinujący czy poprawa budżetu inwestycji? – Agnieszka Suchecka, Radca Prawny, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.30 Klauzula 13 Warunków Kontraktowych FIDIC, jako odmienny sposób wykonania robót a nie zmiana umowy – Zbigniew J. Boczek, Wiceprezes SIDiR, Arbiter i Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
12.30 – 13.10 Klauzula 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC w orzecznictwie sądowym – Marcin Bałdyga, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
13.10 – 13.40 „Złote klauzule” które zamierza wprowadzić FIDIC, jako niepodlegające zmianom – Tomasz Latawiec, Prezes SIDiR, Arbiter i Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
13.40 – 14.00 Zmiany w Regulaminie Sądu Arbitrażowego przy SIDiR usprawniające postępowanie arbitrażowe – Andrzej Kąkolecki, Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
14.00 – 14.15 Podziękowania i podsumowanie Konferencji
14.15 Obiad

dzp