Szanowni Państwo,
zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach SIDiR Pt. „Mediacje – skuteczny sposób rozwiązywania sporów”.

Warsztaty odbędą się 12 grudnia 2013 r. o godz. 17 30 w sali nr 30, budynki KIG (parter), ul. Trębacka 4 w Warszawie.

Udział jest bezpłatny!

Mediacje należą do alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Opierają się na dobrowolności i poufności. W mediacji strony mają możliwość inaczej spojrzeć na spór – nie jako walkę na paragrafy i dowody, ale jako szukanie rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez strony konfliktu. Bo to nie sam spór jest źródłem nieporozumień, ale sposób jego rozstrzygania.

W mediacji strony mają pełną kontrolę nad sposobem rozstrzygania sporu. Ten odformalizowany sposób rozwiązania konfliktu może zakończyć się jak najbardziej formalnym dokumentem – ugodą.

Prawodawstwo polskie uznaje mediacje jako pełnoprawny sposób rozwiązywania sporów poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów. Dlatego warto wiedzieć:

  • Jakie są zasady mediacji?
  • Kiedy można skorzystać z mediacji?
  • Na podstawie jakich przepisów prowadzi się mediacje?
  • Kim jest mediator?
  • Czym jest ugoda zawarta przed mediatorem?
  • Czy mediacje są stosowane w umowach opartych o WK FIDIC?

Warsztaty poprowadzi mgr inż. Alicja Cieśliczak-Latawiec, członek SIDIR, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres: [email protected]