W dniu 12 marca 2014 r. o godzinie 17.30, w sali nr 30 budynku KIG, ul. Trębacka 4 w Warszawie odbędą się o Warsztaty SIDiR dotyczące tematu:

„Wynagrodzenie ryczałtowe v. obmiarowe w zamówieniach publicznych na roboty budowlane realizowane w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC”

  • Umówione wynagrodzenie – czyli kto z kim i na co się umawia?
  • Co to jest „ryczałt”?
  • Czy ryczałt jest niezmienny i czego dotyczy?
  • Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, klauzula 12.3 [Wycena] i 14.1 [Cena Kontraktowa]
  • Orzecznictwo dotyczące umówionego wynagrodzenia

Czyli tym razem zastanowimy się nad tym, jak zrozumieć sposób wynagradzania za roboty budowlane.

Warsztaty poprowadzi

Zbigniew Boczek

Niezależny Konsultant, Wykładowca, Rozjemca, Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego Arbiter i Wiceprzewodniczący Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie.

Uczestniczy jako arbiter, rozjemca, doradca i konsultant w realizacji inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego według prawa zamówień publicznych, procedur FIDIC i Banku Światowego. Redaktor naczelny Biuletynu Konsultant SIDiR. Ekspert finansowy w ocenach opłacalności inwestowania. Profesjonalnie zarządzający projektami, członek International Project Management Association. Autor książek i wykładowca procedur realizacji inwestycji na studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Gdańskiej, seminariach, oraz szkoleniach. Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenia w realizacji inwestycji celu publicznego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz finansowanych przez Banki komercyjne i Bank Światowy.

Autor książek: „Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw” wyd. 1995, „Opłacalność inwestowania w nieruchomości i przedsiębiorstwa” wyd. 1996, „Wycena nieruchomości w gospodarce rynkowej” wyd. 1998, „Wycena nieruchomości – wydanie 2000”, „Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego” wyd. 2006, „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego” wyd. 2008, „Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych, oraz procedury FIDIC” wyd. 2009 – oraz wydanie poprawione i uzupełnione z roku 2010, oraz kolejne wydania z roku 2012 i 2013.

Autor 63 publikacji i 19 skryptów z zakresu wyceny nieruchomości, zasad funkcjonowania rynku nieruchomości, wyceny i oceny przedsiębiorstw, zagadnień ekonomiczno – finansowych, zarządzania projektami, zagadnień formalno-prawnych oraz międzynarodowych procedur realizacji inwestycji i procedur FIDIC w budownictwie. Autor komentarzy wykorzystania Warunków Kontraktowych FIDIC w zgodności z przepisami obowiązującego prawa w zamówieniach publicznych.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Informacje: Grażyna Łuka- Doktorska Tel.: 22 826 26 72

Powiązane artykuły

O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych