X KONFERENCJA SIDiR – REALIZACJA KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH W CZASACH NADZWYCZAJNYCH ZMIAN STOSUNKÓW, W TYM WYWOŁANYCH DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ


Szanowni Państwo, w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR mam przyjemność zaprosić Państwa na naszą kolejną…

Więcej informacji

IX KONFERENCJA SIDIR ANALIZA RYZYK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ W ŚWIETLE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKAMI I ROSZCZENIAMI W KONTRAKTACH BUDOWLANYCH


Szanowni Państwo, kolejna edycja Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu…

Więcej informacji

VIII KONFERENCJA SIDIR ALTERNATYWNE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ADR) W BUDOWNICTWIE. STRATEGIE I SPOSOBY DOCHODZENIA DO UGÓD


Szanowni Państwo, Kolejna edycja Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu…

Więcej informacji

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z COVID-19 W BUDOWNICTWIE


Szanowni Państwo, siódma edycja Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów…

Więcej informacji

VI Ogólnopolska Konferencja SIDiR: Roszczenia w budownictwie Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi


Szanowni Państwo, to już szósta edycja Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu…

Więcej informacji