Szanowni Państwo,

kolejna edycja Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców odbędzie się pod patronatem Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Tym razem proponujemy tematykę, z którą spotykamy się na co dzień w trakcie realizacji inwestycji. Tematyka Konferencji, naszym zdaniem, jest interesująca z dwóch względów: po pierwsze dlatego, że dotyka ryzyka, które nieustannie podejmujemy w codziennym życiu oraz po drugie, poruszymy praktyczne aspekty związane z wyceną roszczeń.

W Standardach Realizacji Inwestycji SIDiR wskazujemy, że konstruowanie umowy budowlanej powinno być poprzedzone za każdym razem opracowaniem tabeli alokacji ryzyka pomiędzy strony umowy. W trakcie Konferencji wskażemy jak i dlaczego zamawiający powinien przeprowadzić analizę potrzeb i określić ryzyka związane z postępowaniem. Czy brak określenia ryzyk lub brak zarządzania nimi ma skutki? Porozmawiamy o tym i porównamy polskie doświadczenia z doświadczeniem naszych kolegów z Norwegii.

Będziemy dyskutować, czy warto i przede wszystkim jak wycenić ryzyka już na etapie oferty. Czy przeprowadzając rzetelną analizę ryzyka mamy wciąż szansę na wygranie przetargu?

Zastanowimy się też, jakie są główne przyczyny roszczeń i jak wyceniać te najbardziej powszechne – czyli związane z wydłużeniem czasu realizacji umowy.

Czy problemy biorą się z niewłaściwej komunikacji stron? Na to pytanie odpowie nam Magdalena Skorupka-Kaczmarek – ekspertka w zakresie komunikacji.

Nasze konferencje adresowane są do wszystkich, którzy uczestniczą w procesie budowlanym. Liczymy tradycyjnie na duży udział wykonawców, podwykonawców, inżynierów konsultantów i prawników wspierających proces inwestycyjny.


Więcej informacji na stronie SIDiR https://sidir.pl/konferencje/ix-konferencja-sidir-analiza-ryzyk-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-w-swietle-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-oraz-zarzadzanie-ryzykami-i-roszczeniami-w-kontraktach-budowlanych/